Autor zdjęć: Maciej Frydrysiak

Autor: Marcin Derda - Pierwsza nagroda
Autor: Klaudia Woźniak - Wyróżnienie