31 maja 2019 r. w Zamku Królewskim w Warszawie 43 uczniów – dyplomantów szkół muzycznych, plastycznych i baletowych z całej Polski otrzymało stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uroczystość odbyła się z udziałem wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Wandy Zwinogrodzkiej, wicedyrektora DSAiEK – Jarosława Wartaka, wicedyrektorów Centrum Edukacji Artystycznej: Marzenny Maksymienko, Włodzimierza Gorzelańczyka oraz dyrektorów i nauczycieli szkół artystycznych.

Miło nam poinformować, że absolwentki naszej szkoły: Anna Maria Pilarska i Daria Antkiewicz zostały nagrodzone za osiągnięcia artystyczne tymi prestiżowymi stypendiami. Gratulujemy!

Więcej na stronie: http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/wreczenie-stypendiow-ministra-kultury-9552.php?p=15

Autor zdjęć: Daria Antkiewicz

Autor zdjęcia: Daria Antkiewicz
Autor zdjęcia: Krzysztof Pawlak
 Autor zdjęcia: Krzysztof Pawlak
Autor zdjęcia: Daria Antkiewicz