1. TERMINY I CZAS TRWANIA EGZAMINÓW (strony 4-8) - https://www.oke.poznan.pl/files/cms/90/harmonogram_e8_em_2022.pdf

2. PROCEDURY - https://www.oke.poznan.pl/files/cms/692/informacja_egzamin_maturalny_2022.pdf

3. DOSTOSOWANIA form i warunków przeprowadzania egzaminów - https://www.oke.poznan.pl/files/cms/692/komunikat_dostosowania_egzamin_maturalny_2022.pdf

4. MATERIAŁY I PRZYBORY POMOCNICZE - https://www.oke.poznan.pl/files/cms/691/komunikat_o_przyborach_e8_em_2022.pdf

5. WYKAZ OLIMPIAD ZWALNIAJĄCYCH Z EGZAMINU MATURALNEGO Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 - BRAK NOWYCH DANYCH