Maria Ugarenko - Kupińska

PREZES ZARZĄDU

 

Jacek Chodorowski

WICEPREZES ZARZĄDU

 

Maciej Frydrysiak

CZŁONEK ZARZĄDU

 

Patrycja Januszewska

SEKRETARZ

 

Ilona Marańda

SKARBNIK